miercuri, 3 august 2011

Documentele necesare obtinerii creditului de cofinantatre de la CEC pentru SRLD

la adresa    http://scoring.evonet.ro    puteti descarca aceste  documente

Credit AIPPIMM SRL-D 2011

Destinatia creditului: finantarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investitii, in active corporale si/sau necorporale.

Perioada de creditare: max. 60 luni

Perioada de gratie:  max. 12 luni

Valoarea creditului: max. 100.000 euro, stabilit de Banca in functie de capacitatea de rambursare a clientului si de garantiile prezentate, in conformitate cu schema de finantare astfel:
– pentru proiecte cu valoare eligibila de pana la echivalentul in lei a 20.000 euro, creditul va fi intr-un procent de minim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, exclusiv TVA;
– pentru proiecte cu valoare eligibila mai mare de echivalentul in lei a 20.000 euro:
(a) procentul de minim 50% credit, nu este obligatoriu;
(b) aportul propriu reprezentat prin credit bancar, in echivalent in lei, minim 10.000 euro;
(c) contributia proprie in numerar acolo unde este cazul – trebuie asigurata pana la acoperirea valorii eligibile a planului de afaceri.

Dobanda: ROBOR 6 luni + 3 p.p. (actualizata semestrial la 1 ianuarie si 1 iulie). Plata dobanzii se va face lunar, conform Contractului de credit bancar si AFN si va fi aplicata numai numai pentru creditul acordat.

Valuta: Lei

Garantii:
- scrisoare de garantare emisa de FNCGIMM ce va acoperi 80% din valoarea creditului (valoarea maxima poate fi echivalentul in lei a 80.000 euro);
- garantie reala mobiliara fara deposedare asupra tuturor bunurilor achizitionate in cadrul Programului pana la nivelul egal cu 20% din valoarea creditului acordat de Banca;
- contract de fidejusiune, conform conventiilor dintre Banca si FNGCIMM si depunerea de bilete la ordin, in alb, stipulate “fara protest” emise de societate in favoarea Bancii si avalizate de actionarii majoritari/ asociatii majoritari/administratori, dupa caz;
- gaj asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente ale clientului deschise la Banca in orice valuta.

Rambursarea creditului: se face lunar. In cazuri foarte bine justificate scadentele pot fi adaptate, in functie de specificul activitatii fiecarui beneficiar. Rambursarea anticipata este permisa fara plata comisionului de rambursare anticipata prin transmiterea unei Cereri de Rambursare Anticipata, conform conditiilor contractuale.